Thông báo về việc đề xuất định hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học và hội nghị khoa học trong năm học 2016 – 2017 – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

THÔNG BÁO Về việc đề xuất định hướng  nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học và hội nghị khoa học  trong năm học 2016 – 2017         Căn cứ vào báo cáo tổng kết công tác Khoa học Công nghệ năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Đại… Xem thêm

Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka lần thứ XVIII năm 2016

WEBSITE: http://khoahoctre.com.vn/index.php?layout=view-article&ma-tin=1467860216 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Mục đích: – Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác liên tịch tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka giữa Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. – Tạo sân chơi… Xem thêm