Thông báo về việc đề xuất định hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học và hội nghị khoa học trong năm học 2016 – 2017 – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

THÔNG BÁO Về việc đề xuất định hướng  nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học và hội nghị khoa học  trong năm học 2016 – 2017         Căn cứ vào báo cáo tổng kết công tác Khoa học Công nghệ năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Đại… Xem thêm