Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin NTTU tham dự Hội nghị FAIR 2015

PGS.TS. Phan Công Vinh và ThS. Phạm Văn Đăng Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trình bày bài viết của mình với tựa đề: “Đề xuất mở rộng hai lớp thời gian và ngữ nghĩa vào mô hình UDM” tại Hội nghị FAIR 2015 lần thứ 8