Sở hữu trí tuệ hỗ trợ tích cực hoạt động nghiên cứu

Đây là một trong những đánh giá về vai trò của sở hữu trí tuệ nói chung được đưa ra tại buổi Tọa đàm “Sở hữu trí tuệ dành cho phóng viên” do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức ngày 10/4. Tọa đàm lần này là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động… Xem thêm

Các nhà khoa học chưa coi trọng sở hữu trí tuệ

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai quản lý sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học còn nhiều bất cập, nhận thức về sở hữu trí tuệ ở cấp học này cũng chưa cao, số lượng sáng chế đăng ký và được cấp bằng còn ít. Các kỹ sư đang… Xem thêm