Hội thảo Khởi nghiệp – NTTU

Bạn là người có lý tưởng, đầy sáng tạo, ấp ủ nhiều ý tưởng kinh doanh?
Bạn muốn có cơ hội được vào thẳng vòng 3 cuộc thi “Khởi nghiệp Quốc gia” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 65.000.000 đồng?