Bộ chuyển đổi điện trực tiếp từ 48VDC thành 110/220VAC phục vụ sinh hoạt đời sống


Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Minh Khai 
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Điện tử  – Viễn thông
Thời gian thực hiện 04/2011-04/2012

Mục tiêu đề tài

Thiết kế bộ nghịch lưu lấy điện áp thấp một chiều từ năng lượng mặt trời trực tiếp chuyển đổi sang điện xoay chiều.

Nội dung thực hiện

Thiết kế bộ nghịch lưu lấy điện áp thấp một chiều từ năng lượng mặt trời trực tiếp chuyển đổi sang điện xoay chiều.

Kết quả sản phẩm

1. Bài báo khoa học quốc tế ISI.
2. Báo cáo hội thảo.