Đề tài NCKH Sinh viên năm 2011

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu ứng dụng bộ điều chỉnh điện áp PWM trong vi xử lý để điều khiển thang máy 3 tầng dùng động cơ DC.

Lê Hoàng Thức (SV)

Trần Lê Huy (SV)

Phạm Đức Lâm (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ  Cao NTT
2 Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển Timer trong vi xử lý vào hiệu chỉnh đồng hồ số đạt độ chính xác cao.

Trần Lê Huy (SV)

Lê Hoàng Thức (SV)

Nguyễn Đông Trúc (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Cao NTT
3 Nghiên cứu chế tạo máy đánh giá thăm dò ý kiến.

Đặng Ngọc Tuấn (SV)

Phan Thạnh Phúc (SV)

Kiều Ngọc Dịch Vụ (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Cao NTT
4 Nghiên cứu chế tạo tủ lạnh mini trên công nghệ nhiệt điện ngược.

Nguyễn Anh Vũ (SV)

Bùi Thanh Tuấn (SV)

Vũ Ngọc Hải (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Cao NTT
5 Thiết kế quy trình sản xuất nước sinh hoạt và nước uống tinh khiết từ nước biển.

Nguyễn Thị Tươi (SV)

Bạch Thị Quỳnh Hoa (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
6 Chiết xuất tinh dầu tràm trà.

Trần Thị Thu Hiền (SV)

Nguyễn Thị Tuyết Mai (SV)

Trần Thị Tửu (GVHD)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
7 Nghiên cứu sự hấp thụ ion kim loại nặng từ bã mía đã xử lý bằng anhydrid Succinic.

Trần Văn Hiếu (SV)

Đỗ Thị Hoa (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm

8 Gia tăng khả năng hấp thụ chất màu và ion kim loại nặng của bã mía bằng phương pháp hóa học – trường hợp dùng acid sulfuric.

Lê Thành Vương (SV)

Bùi Duy Tuyên (SV)

Nguyễn Đặng Ngọc Châu (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm

9 Gia tăng khả năng hấp thụ chất màu và ion kim loại nặng của bã mía bằng phương pháp hóa học – trường hợp dùng acid phosphoric.

Huỳnh Văn Thi (SV)

Lê Thị Hồng Huệ (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm

10 Sản xuất tinh dầu từ gừng Ấn Độ.

Lê Thị Huỳnh Trang (SV)

Lê Văn Thảo (SV)

Phạm Nhật Trường (SV)

Trần Thị Tửu (GVHD)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm

11 Chiết xuất tinh dầu tần dày lá. Trần Đỗ Nhật Huy (SV)Nguyễn Ngọc Thu Thảo (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
12 Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men Lactic từ bắp.

Võ Thị Bình Phương (SV)

Trần Đình Nam (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm

13 Phân tích sự xuất hiện đường dẻo ( yeild line ) trong tấm sàn Bê tông cốt thép.

Nguyễn Mạnh Khoa (SV)

Nguyễn Mạnh Khôi (SV)

Hồ Công Danh (SV)

Nguyễn Tây Hồ (SV)

Đinh  Bá Tùng (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
14 Nghiên cứu các loại hình giao thông công cộng hiện đại, áp dụng thí điểm vào TP.HCM.

Đào Thanh Phong (SV)

Trần  Đức Bảo (SV)

Phạm Hồ Hải Vỹ (SV)

Đỗ Thị Hảo (SV)

Nguyễn Hữu Quốc  Hùng (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
15 Thống kê và tìm hiểu các nguyên nhân về nền móng công trình xây dựng dân dụng ở TP.HCM.

Trịnh Hoài Anh (SV)

Nguyễn Thanh Bình (SV)

Nguyễn Hữu Huy (SV)

Huỳnh Văn Nhân (SV)

Dư Hoàng Phát (SV)

Trần Như Diễm (GVHD)

Nguyễn Quốc Trung (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
16 Một số giải pháp trong thiết kế móng băng và móng cọc.

Vũ Thanh Bình (SV)

Lê Hữu Vy (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
17 Nghiên cứu các giải pháp tính toán nội lực trong các kết cấu 3D và so sánh với quy phạm Châu Âu.

Nguyễn Thanh Bình (SV)

Nguyễn Hoàng Vũ (GVHD)

Trần Đức Phương (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
18 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập của SV K.Kế toán – Kiểm toán – Trường CĐ Nguyễn Tất Thành 

Huỳnh Thải Lượng (SV)

Nguyễn Thị Lan (SV)

Nguyễn Ý Nguyên Hân (GVHD)

K.Kế toán – Kiểm toán
19 Tác động của giáo dục phòng chống sốt xuất huyết tại trường Tiểu học Bến Cảng TP.HCM 

Vũ Thị Phương Diễm (SV)

Mai Thị Phương Vi(SV)

Nguyễn Hữu Ninh(GVHD)

K.Điều dưỡng

Kết quả xét duyệt:

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị
1 Nghiên cứu ứng dụng bộ điều chỉnh điện áp PWM trong vi xử lý để điều khiển thang máy 3 tầng dùng động cơ DC.

Lê Hoàng Thức (SV)

Trần Lê Huy (SV)

Phạm Đức Lâm (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Cao NTT
2 Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển Timer trong vi xử lý vào hiệu chỉnh đồng hồ số đạt độ chính xác cao.

Trần Lê Huy (SV)

Lê Hoàng Thức (SV)

Nguyễn Đông Trúc (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Cao NTT

3 Nghiên cứu chế tạo máy đánh giá thăm dò ý kiến.

Đặng Ngọc Tuấn (SV)

Phan Thạnh Phúc (SV)

Kiều Ngọc Dịch Vụ (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Cao NTT
4 Nghiên cứu chế tạo tủ lạnh mini trên công nghệ nhiệt điện ngược.

Nguyễn Anh Vũ (SV)

Bùi Thanh Tuấn (SV)

Vũ Ngọc Hải (GVHD)

Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Cao NTT
5 Thiết kế quy trình sản xuất nước sinh hoạt và nước uống tinh khiết từ nước biển.

Nguyễn Thị Tươi (SV)

Bạch Thị Quỳnh Hoa (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
6 Chiết xuất tinh dầu tràm trà.

Trần Thị Thu Hiền (SV)

Nguyễn Thị Tuyết Mai (SV)

Trần Thị Tửu (GVHD)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
7 Nghiên cứu sự hấp thụ ion kim loại nặng từ bã mía đã xử lý bằng anhydrid Succinic.

Trần Văn Hiếu (SV)

Đỗ Thị Hoa (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
8 Gia tăng khả năng hấp thụ chất màu và ion kim loại nặng của bã mía bằng phương pháp hóa học – trường hợp dùng acid sulfuric.

Lê Thành Vương (SV)

Bùi Duy Tuyên (SV)

Nguyễn Đặng Ngọc Châu (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
9 Gia tăng khả năng hấp thụ chất màu và ion kim loại nặng của bã mía bằng phương pháp hóa học – trường hợp dùng acid phosphoric.

Huỳnh Văn Thi (SV)

Lê Thị Hồng Huệ (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
10 Sản xuất tinh dầu từ gừng Ấn Độ.

Lê Thị Huỳnh Trang (SV)

Lê Văn Thảo (SV)

Phạm Nhật Trường (SV)

Trần Thị Tửu (GVHD)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
11 Chiết xuất tinh dầu tần dày lá.

Trần Đỗ Nhật Huy (SV)

Nguyễn Ngọc Thu Thảo (SV)

Lưu Xuân Cường (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
12 Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men Lactic từ bắp.

Võ Thị Bình Phương (SV)

Trần Đình Nam (GVHD)

K.CN Hóa – Thực phẩm
13 Thống kê và tìm hiểu các nguyên nhân về nền móng công trình xây dựng dân dụng ở TP.HCM.

Trịnh Hoài Anh (SV)

Nguyễn Thanh Bình (SV)

Nguyễn Hữu Huy (SV)

Huỳnh Văn Nhân (SV)

Dư Hoàng Phát (SV)

Trần Như Diễm (GVHD)

Nguyễn Quốc Trung (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
14 Một số giải pháp trong thiết kế móng băng và móng cọc.

Vũ Thanh Bình (SV)

Lê Hữu Vy (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
15 Phân tích sự xuất hiện đường dẻo ( yeild line ) trong tấm sàn Bê tông cốt thép.

Nguyễn Mạnh Khoa (SV)

Nguyễn Mạnh Khôi (SV)

Hồ Công Danh (SV)

Nguyễn Tây Hồ (SV)

Đinh  Bá Tùng (GVHD)

K. Kỹ thuật xây dựng
16 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực tập của SV K.Kế toán – Kiểm toán – Trường CĐ Nguyễn Tất Thành 

Huỳnh Thải Lượng (SV)

Nguyễn Thị Lan (SV)

Nguyễn Ý Nguyên Hân (GVHD)

K.Kế toán – Kiểm toán
17 Tác động của giáo dục phòng chống sốt xuất huyết tại trường Tiểu học Bến Cảng TP.HCM 

Vũ Thị Phương Diễm (SV)

Mai Thị Phương Vi(SV)

Nguyễn Hữu Ninh(GVHD)

K.Điều dưỡng