Đề tài nghiên cứu của Sinh viên

STT Tên đề tài Chủ nhiệm Đơn vị
1 Phương pháp khuyến khích việc học và thực hành tiếng Anh/Trung trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay xuất khẩu Huỳnh Thị Bích Phượng (GVHD)

Chiêm Thị Hồng Phước (SV)

Khoa Ngoại ngữ
2 Chi phí một sinh viên cử nhân cao đẳng Trường Nguyễn Tất Thành Phạm Quốc Thuần (GVHD)

Nguyễn Chí Hiếu (SV)

Huỳnh Thị Nhung (SV)

Khoa Kế toán Kiểm toán
3 Thực trạng và giải pháp cho việc lập dự phòng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Nguyễn Quốc Thịnh (GVHD)

Trần Khánh Phúc (SV)

Khoa Kế toán Kiểm toán
4 Nước bưởi ép có sử dụng gas Trần Đức Ba (GVHD)

Huỳnh Thanh Thự (SV)

Khoa Công nghệ
5 Nghiên cứu chế biến bột ca cao Việt Nam Trần Đức Ba (GVHD)

Lê Thị Kim Loan (SV)

Khoa Công nghệ
6 Bột màu đỏ từ cơm gấc Trần Đức Ba (GVHD)

Nguyễn Thị Xuân Hương (SV)

Khoa Công nghệ
7 Nghiên cứu thực trạng thực tập tốt nghiệp của sinh viên khoa Kế Toán – Kiểm Toán tại trường Nguyễn Tất Thành Nguyễn Thị Ý Hân (GVHD)

Huỳnh Thái Lượng

Khoa Kế toán Kiểm toán