Nghiên cứu kỹ thuật chặn mode bậc cao trên sợi quang có mất mát do bẻ cong cực thấp dùng trong công nghệ FTTH


Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Ngọc Hải 
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Điện tử  – Viễn thông
Thời gian thực hiện 3/2011-10/2012

Mục tiêu đề tài

1. Nghiên cứu chế tạo thành công các thiết bị chặn mode bậc cao dùng cho các ứng dụng truyền tín hiệu tốc độ cao FTTH.
2. Giải thích nguyên lí hoạt động của các thiết bị chặn mode cũng như các kĩ thuật đo đạc hiện tượng giao thoa mode. Nghiên cứu lí thuyết và tính toán thực nghiệm chỉ số MPI.
3. Tối ưu hóa chiều dài của vùng thiết bị chặn mode, các công nghệ làm connector tại các đầu sợi quang có thiết bị chặn mode. Nghiên cứu các công nghệ chế tạo hàng loạt, ứng dụng trực tiếp trong điều kiện Việt Nam và thế giới.

Nội dung thực hiện

1. Hiện tượng mao dẫn trong các khe của sợi quang, thời gian tối ưu nhất cho việc chế tạo thiết bị chặn mode bậc cao.
2. Đo đạc hiệu ứng chặn mode bậc cao trên sợi quang FTTH bằng cách đo phân bố trường xa sử dụng camera CCD hồng ngoại, nếu các mode bậc cao bị chặn hoàn toàn thì sợi quang trở thành sợi quang đơn mode có mất mát do bẻ cong cực thấp và phân bố trường xa là một hình tròn đồng nhất.
3. Đo đạc các hiện tượng giao thoa mode trên sợi quang với chiều dài của thiết bị chặn mode thay đổi, từ đó tối ưu hóa chiều dài của thiết bị chặn mode này.
4. Đo đạc sự suy hao phụ thuộc vào bán kính bẻ cong của sợi quang. Khẳng định lại rằng các thiết bị chặn mode bậc cao này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính chất ngăn chặn suy hao do bẻ cong của loại sợi FTTH.
5. Nghiên cứu một qui trình đơn giản nhất để có thể chế tạo hàng loạt được thiết bị chặn mode bậc cao và có thể chế tạo tại hiện trường với thời gian ngắn nhất ứng dụng vào thực tế.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Sợi quang FTTH.
2. Bộ truyền audio-video sử dụng cáp quang.

Dạng III:
1. Bài báo trong nước và quốc tế.
2. Báo cáo hội nghị quốc tế 2012.