Nghiên cứu quang phân 2-naphthol trong nước và đề xuất phương pháp oxy hóa nâng cao xử lý nước nhiễm 2-naphthol.


Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Ngô Mạnh Thắng
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ hóa học
Thời gian thực hiện 04/2011-12/2012

Mục tiêu đề tài

1. Xác định hiệu suất, tốc độ phân hủy 2-naphthol trong nước do tác động ánh sáng thấy được, tia cực tím.
2. Xác định hiệu suất, tốc độ phân hủy 2-naphthol trong nước do kết hợp chiếu sáng với hydrogen peroxit và/hoặc ozon.
3. Đề xuất phương pháp phù hợp xử lý nước nhiễm 2-naphthol.

Nội dung thực hiện

1. Quang phân 2-naphthol trong nước.
2. Phân hủy 2-naphthol trong nước bằng phương pháp oxi hóa nâng cao kết hợp chiếu sáng với hydrogen peroxit và/hoặc ozon.

Kết quả sản phẩm