Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống định vị 3D độ chính xác cao dùng cho điều khiển và giám sát các đối tượng chuyển động

Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Ngọc Hải
Cấp độ Nhà nước
Cơ quan chủ quản Văn phòng các chương trình trọng điểm nhà nước
Lĩnh vực Cơ khí – Tự động
Thời gian thực hiện 10/2012 – 10/2015

Mục tiêu đề tài

  1. Làm chủ công nghệ và chế tạo hệ thống định vị 3D độ chính xác cao trên cơ sở tích hợp 3 công nghệ GPS (Hệ thống định vị toàn cầu – Global Positioning System) và INS (hệ thống định vị quán tính – Inertial Navigation System) và xử lý ảnh 3D tốc độ cao.
  2. Ứng dụng thử nghiệm hệ thống định vị 3D vào xây dựng hệ thống giám sát và hỗ trợ quá trình gieo trồng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp nhằm tăng năng suất trồng cây và tiết kiệm chi phí nhân công.

Nội dung thực hiện

  1. Phân tích và lựa chọn công nghệ định vị toàn cầu GPS.
  2. Nghiên cứu ứng dụng và nâng cấp hệ thống định vị quán tính INS.
  3. Tích hợp hệ thống GPS/INS.
  4. Xây dựng hệ thống xử lí ảnh 3D.
  5. Tích hợp hệ thống định vị 3D độ chính xác cao.
  6. Xây dựng hệ thống dẫn đường và hỗ trợ đào lỗ trồng cây cao su dựa trên hệ thống định vị 3D độ chính xác cao.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:

1. Hệ thống định vị 3D.
2. Hệ thống GPS.
3. Hệ thống INS đã nâng cấp.
4. Hệ thống xử lí ảnh 3D.
5. Hệ thống giám sát và hỗ trợ quá trình gieo trồng.

Dạng II:

1. Tài liệu thiết kế, chế tạo hệ thống định vị 3D độ chính xác cao.
2. Phần mềm trên máy tính xác định vị trí 3D.

Dạng III:

1. Báo cáo hội thảo.
2. Bài báo khoa học.

Đào tạo:

1. Thạc sĩ