Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống đo, thu thập và truyền dữ liệu từ xa một số thông số cơ bản của bệnh nhân

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Tùng
Cấp  Bộ
Cơ quan chủ quản  Bộ Y tế
Lĩnh vực
Thời gian thực hiện 09/2012-09/2014

Mục tiêu đề tài

1. Làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị, kết hợp việc chế tạo và tích hợp các module.
2. Chế tạo bộ thiết bị đo, thu thập dữ liệu bệnh nhân và có khả năng truyền dữ liệu từ xa đáp ứng các chỉ tiêu kĩ thuật tương đương thiết bị nhập ngoài từ châu Âu, Mỹ, với tỉ lệ nội địa hóa trên 60%.
3. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm.
4. Triển khai thử nghiệm tại một cơ sở y tế.
5. Đào tạo nhân lực trong lĩnh vực điện tử y tế.

Nội dung thực hiện

1. Tìm hiểu, khảo sát yêu cầu thực tiễn.
2. Thiết kế khối hệ thống đo, truyền thông và cơ sở dữ liệu.
3. Thiết kế, chế tạo module đo chức năng huyết áp.
4. Thiết kế, chế tạo module đo chức năng nhiệt độ.
5. Thiết kế, chế tạo module đo chức năng điện tim.
6. Bộ truyền tin trung gian.
7. Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển và quản lí trung tâm.
8. Thiết kế, viết phần mềm.
9. Khai thác cơ sở dữ liệu và website.
10. Đóng gói thiết bị và khai thác thử nghiệm tại trung tâm y tế.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Báo cáo phân tích về hệ thống theo dõi bệnh nhân.
2. Qui trình công nghệ.
3. Sơ đồ nguyên lí và sơ đồ mạch in của hệ thống.
4. Phần mềm máy tính.

Dạng III:
1. Khóa luận và luận văn