Thiết kế và triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo hệ Đại học ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành


Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Lan Phương
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Quản lí Giáo dục
Thời gian thực hiện 6/2012-6/2013

Mục tiêu đề tài

Nội dung thực hiện

Kết quả sản phẩm