Xây dựng chương trình Cao đẳng thực hành công nghệ theo mô hình Nhật Bản


Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Trọng Tuấn
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Quản lí Giáo dục
Thời gian thực hiện 6/2012-6/2013

Mục tiêu đề tài

1. Xây dựng đề án thí điểm đào tạo theo mô hình Cao đẳng thực hành công nghệ Nhật Bản 5 năm (2+1+2) nhằm đáp ứng yêu cầu phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để sàng lọc học sinh trong quá trình đào tạo 5 năm, học sinh có thể ra đi làm sớm sau 2-3 năm đầu đào tạo nghề kết hợp văn hóa phổ thông và học tiếp Đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng nghề.
3. Biện pháp để tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỉ lệ lao động phổ thông ở cả nước nói chung và ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu mô hình giáo dục Cao đẳng thực hành công nghệ của Nhật Bản và các nước trong khu vực Châu Á.
2. Nghiên cứu mô hình giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam đặc biệt là mô hình đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp tại các cơ sở đào tạo, trung tâm giáo dục thường xuyên.
3. Nghiên cứu nhu cầu theo học của học sinh THCS và nhu cầu nguồn nhân lực đối với trình độ đào tạo cao đẳng công nghệ thực hành đến năm 2015.
4. Xây dựng chương trình đào tạo và áp dụng thí điểm tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Kết quả sản phẩm

1. Khảo sát nhu cầu của phụ huynh và học sinh về việc theo học bậc Cao đẳng công nghệ thực hành theo mô hình Nhật Bản.
2. Khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với học sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng công nghệ thực hành theo mô hình Nhật Bản.
3. Hội thảo “Đào tạo cao đẳng công nghệ thực hành theo mô hình Nhật Bản và những giải pháp cho Việt Nam.”
4. Ý kiến của lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các Bộ, các Sở về việc thí điểm đào tạo bậc cao đẳng công nghệ thực hành theo mô hình Nhật Bản.