Xây dựng hệ thống chỉ đường thông minh có ngữ nghĩa trên thiết bị di động


Chủ nhiệm đề tài TS. Phạm Công Thiện, ThS. Đỗ Minh Tùng
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện 4/2011-4/2012

Mục tiêu đề tài

Xây dựng phần mềm semantic pathfinder thực thi trên thiết bị di động (Android, …) có thể hiểu được các yêu cầu tìm đường bằng ngôn ngữ tự nhiên và có khả năng cập nhật tri thức bản đồ mới tự động.

Nội dung thực hiện

Kết quả sản phẩm