Học bổng thực tập NII, Nhật Bản lần 2, 2015

Chương trình thực tập quốc tế của Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2015. NII sẽ cung cấp cơ hội học bổng thực tập từ 2 đến 6 tháng cho các ứng viên. Sau khi kết thúc chương trình và hoàn thành báo cáo thực tập, thực tập viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của NII. Chương trình cụ thể như sau:

  1. Thời gian:

Ứng viên sẽ có cơ hội thực tập trong khoảng thời gian từ 60 đến 180 ngày tại NII.

  1. Điều kiện tham dự:

– Ứng viên đang theo học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ thuộc các lĩnh vực phù hợp với các đề tài nghiên cứu tại học viện (có thể tải tại địa chỉ  http://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/2nd_call_of_2015_internship_webpage.html).

* Lưu ý:

– Ưu tiên ứng viên là cán bộ thuộc biên chế hoặc giảng viên cơ hữu và sẽ đóng góp cho đơn vị cử đi thực tập sau khi hoàn tất chương trình.

– Không tiếp nhận ứng viên đã có bằng Tiến sỹ tham gia chương trình thực tập.

  1. Quy trình đăng kí:

– Ứng viên hoàn tất mẫu đăng kí (có thể tải tại địa chỉhttp://www.nii.ac.jp/Internship/Guidelines/2nd_call_of_2015_internship_webpage.html).

– Ứng viên chọn 3 trong số các đề tài trong danh sách đề tài nghiên cứu.

– Ứng viên bắt buộc liên hệ với người hướng dẫn đề tài tại NII trước để tìm sự tương đồng trong đề tài nghiên cứu.

– ĐHQG-HCM sẽ xét duyệt 03 hồ sơ và gửi sang NII.

– Hồ sơ ứng viên sẽ được duyệt bởi các giáo sư tại NII.

– Kết quả sẽ được thông báo vào giữa tháng 11/2015.

* Lưu ý:

– NII sẽ không chấp nhận hồ sơ ứng viên gửi trực tiếp.

– Ứng viên tham gia chương trình trên bắt buộc làm việc với đề tài mà mình đã chọn và phải tuân theo các quy định và quy chế tại NII. Nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị buộc phải hủy bỏ chương trình thực tập.

  1. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

Thời gian: trước ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Nơi nhận hồ sơ và thông tin chi tiết xin liên hệ Cô Trần Thị Phúc, P.QHĐN, điện thoại nội bộ: 5241 , email: phuc@hcmut.edu.vn.

  1. Hỗ trợ chi phí thực tập:

– NII sẽ hỗ trợ các thực tập viên phí lưu trú 5.700 Yen/ngày (tương đương 171.000 Yen/tháng) trong quá trình thực tập viên lưu trú tại NII. Chi phí trên không bao gồm phương tiện di chuyển.

– Đồng thời, NII sẽ chi trả phí điều trị y tế trừ các tình trạng cụ thể và chấn thương (ví dụ: bệnh mãn tính, nha khoa, tiêm phòng).

– Ngoài ra, thực tập viên có thời gian lưu trú quá 3 tháng được tham gia bảo hiểm y tế quốc gia. Nếu thực tập viên phải trả chi phí bảo hiểm này với chính quyền địa phương nơi cư trú thì có thể sử dụng phí lưu trú do NII tài trợ hoặc dùng nguồn tài chính cá nhân chi trả. Chi phí này khoảng 1000 Yen/tháng. Các thủ tục phải được xác nhận tại chính quyền địa phương.

– Thực tập viên tự chi trả các chi phí khác.

 

Liên hệ

External Relations Office

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)

268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84-8-38652-442

Fax: +84-8-38653-823

Email: inter@hcmut.edu.vn