Giang Ngọc Hà

[25-05-2015_11.20.13]haspic

 • Họ tên: Giang Ngọc Hà
 • Vị trí: Chuyên viên nghiên cứu cao cấp
 • Đơn vị: Viện Công Nghệ Cao, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Email: giangngocha@gmail.com
 • Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Name: Giang Ngoc Ha
 • Position: Senior Researcher
 • Institution: NTT Institute of Hi-Technology, Nguyen Tat Thanh University
 • Email: giangngocha@gmail.com
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh Str., District 4, Ho Chi minh city, Vietnam

Giới thiệu

Nghiên cứu cao học của tôi là tổng hợp và xác định tính chất của p -type polymer quang dẫn dùng để chế tạo vật liệu quang khúc xạ ánh sáng (PR ). Sau đó các polymer được trộn với các thành phần khác như là chất chromophore quang phi tuyến ( NLO ), chất hóa dẻo và một lượng nhỏ chất nhạy quang để chế tạo phim PR composite. Nghiên cứu này hướng tới đạt được thời gian đáp ứng nhanh và hiệu suất tán xạ cao bằng cách cải thiện sự sản sinh điện tích, tính linh động của lỗ trống, và kiểm soát mật độ bẫy (trap). Chế tạo một thiết bị dựa trên vật liệu PR cho màn hình hiển thị 3D và thông tin liên lạc cũng là một phần của nghiên cứu này. Hướng nghiên cứu hiện tại của tôi là các ứng dụng ghi ảnh ảnh toàn ký, polymer quang dẫn, sự tạo ra điện tích và truyền dẫn của chúng trong vật liệu PR composite cũng như trong các chất bán dẫn hữu cơ.

 IntroductionMy graduate work is synthesis and characterization of p-type photoconductive polymer for photorefractive (PR) composite. The polymer is then mixed with nonlinear optical (NLO) chromophore, plasticizer and sensitizer to fabricate PR film. The study aims to achieve a fast response and high efficiency PR composite by improving charge generation, hole mobility, and controlling trap density. The fabrication of a PR film device for 3D display and communication is also a part of the research. My current research interests are holography, photoconductive polymer, charge carriers photo-generation and transportation in PR materials as well as organic semiconductor.
 Học vấn

 • Tiến sĩ (Vật liệu), 2014, Viện Công Nghệ Kyoto, Nhật Bản.
 • Thạc sĩ (Khoa học và kỹ thuật các vật liệu cao phân tử), 2012, Viện Công Nghệ Kyoto, Nhật Bản.
 • Cử nhân (Vật liệu Polymer), 2010, ĐH Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh. Việt Nam.

 Education

 • Ph.D (Material and Life Science), 2014, Kyoto Institute of Technology.
 • Master degree (Macromolecular Science and Technology), 2012, Kyoto Institute of Technology.
 • Bachelor of Engineering (polymer material), 2010, Ho Chi Minh City University of Technology, Viet Nam.

Công bố khoa học / Publications

1.   Ha Ngoc Giang, Kenji Kinashi, Wataru Sakai and Naoto Tsutsumi

Triphenylamine Photoconductive Polymers for High Performance Photorefractive Devices”, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 291 (2014), 26-33. DOI: 10.1002/macp.201100647

2.   Ha Ngoc Giang, Kenji Kinashi, Wataru Sakai and Naoto Tsutsumi

Photorefractive response and real-time holographic application of a poly(4-(diphenylamino)benzyl acrylate)-based composite”, Polymer Journal 46 (2014), 59–66. DOI: 10.1038/pj.2013.68

3.   Ha Ngoc Giang, Kenji Kinashi, Wataru Sakai and Naoto Tsutsumi

Photorefractive Composite Based on a Monolithic Polymer”, Macromolecular Chemistry and Physic 213 (2012), 9, 982-988. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2014.06.008

Profiles.

[25-05-2015_11.20.13]profile_form_english-ha

[25-05-2015_11.20.13]profile_form_vietnamese-ha