Nguyễn Thị Thương

 

[26-05-2015_16.36.00]hinh_anh

 • Họ tên: Nguyễn Thị Thương
 • Vị trí: Chuyên viên
 • Đơn vị: Phòng Khoa học – Công nghệ, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Email: ngt88@gmail.com
 • Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Name: Nguyen Thi Thuong
 • Position: Researcher
 • Institution: Department of Science and Technology, Nguyen Tat Thanh University
 • Email: ngt88@gmail.com
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh road, District 4, Ho Chi minh city, Vietnam

Giới thiệu

 • Tổng hợp polymer phân hủy sinh học dựa trên nền PU/tinh bột, PE/tinh bột, PP/sợi tre
 • Nghiên cứu tính chất của ABS qua nhiều chu kỳ sản xuất.
 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của SBR, NBR, PC và HIPS trên cấu trúc và tính chất của vật liệu ABS
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ nguồn graphite trong xử lý ô nhiễm dầu.
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp để xứ lý kim loại nặng trong nước thải công nghiệp.
Introduction

 • Synthetic biodegradable polymer based on Polyurethane and starch blend, PE / starch, PP / bamboo fiber.
 • Studying the properties of post-ABS through the processing cycles.
 • Sudying effect of SBR, NBR, PC, HIPS on the structure and properties of Acrilonitrile Butadien Styrene Post-consumer.
 • Preparation of absobed material based on flake graphite to treament oil spill up.
 • Preparation of absobed material based on agricultural waste to treament oil heavy metal.
 Học vấn

 • Thạc sĩ (Hóa lý), tốt nghiệp năm 2014 trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

 Education

 

 • Master degree (physical chemistry), year: 2014, University of Natural Science.

Công bố khoa học / Publications

 1. Nguyen Dang Mao, Nguyen Thi Thuong, Tran Duy Thanh, Phung Hai Thien An, Ha Thuc Chi Nhan, Improving Post-Consumer ABS Performance with SBR: Effect of SBR content, Journal of Macromolecular Science Part B (accepted).
 2. Nguyen Thi Thuong, Nguyen Tuan Loi, Duong Van Nam, Le Xuan Tien, Vo Thanh Phong, Bach Long Giang, Tổng hợp Graphite tróc nở, hướng đến nứng dụng trong xử lý các sự cố tràn dầu, Tạp chí khoa học công nghệ và phát triển nông thôn, Việt Nam (accepted).
 3. Thuong Nguyen, D M. Nguyen, N. Ha Thuc, Huy Ha Thuc, Effect of Styrene Butadiene Rubber on the structure and properties of Acrilonitrile Butadien Styrene Post-consumer, International Symposium on Frontiers in Materials Science 2013 (FMS 2013), Ha Noi, Viet Nam.
 4. D M. Nguyen, Tam Nguyen, Thuong Nguyen, C.N. Ha Thuc, Huy Ha Thuc, Study and improve properties of ABS post-consumer through process cycle, International Symposium on Frontiers in Materials Science 2013 (FMS 2013), Ha Noi, Viet Nam.

Profiles

[26-05-2015_16.35.26]profile_form_english-nguyen_thi_thuong

[26-05-2015_16.35.39]profile_form_vietnamese-nguyen_thi_thuong