Thiệu Cẩm Anh

cam anh

 • Họ tên: Thiệu Cẩm Anh
 • Vị trí: Nghiên cứu viên
 • Đơn vị: Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Email: thieucamanh@gmail.com
 • Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Name: Thieu Cam Anh
 • Position: Researcher
 • Institution: Department of Science and Technology, Nguyen Tat Thanh University
 • Email: thieucamanh@gmail.com
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh road, District 4, Ho Chi minh city, Vietnam

Giới thiệu

Tóm tắt về sự quan tâm và các hướng nghiên cứu.

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới ứng dụng trong xử lý môi trường
 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mới ứng dụng trong kỹ thuật pin nhiên liệu
 • Xử lý và tái sử dụng chất thải công nghiệp
 • Công nghệ xử lý ô nhiễm không khí
 • Xử lý nước thải sinh họat và công nghiệp (tái sử dụng nguồn nước)
 • Nghiên cứu sử dụng khí nhà kính (CH4) trong ứng dụng pin nhiên liệu
 IntroductionMy interests and research directions focus on:

 • Study on synthesis of new materials for environmental treatment application.
 • Study on synthesis of new materials for fuel cell application.
 • Industrial waste  treatment and reuse method.
 • Air pollution treatment technology
 • Industrial wastewater and domestic wastewater treatment for reuse
 • Study on using greenhouse gas (CH4) for fuel cell application
 Học vấn

 • Thạc sĩ (Kỹ Thuật Chuyển Hóa Năng Lượng), năm tốt nghiệp: 2012, trường/viện đã học: Korea Institute of Science and Technology – University of Science and Technology.
 • Kỹ sư (Kỹ thuật môi trường), năm tốt nghiệp: 2009, trường/viện đã học: Trường Đại học Bách khoa TPHCM – Đại học Quốc gia TPHCM

 Education

 • Master degree (Energy and Power Conversion Engineering), year of attain 2012, Institution graduated from: Korea Institute of Science and Technology – University of Science and Technology
 • Bachelor degree (Environmental Engineering), year of attain 2009, Institution graduated from: Ho Chi Minh City University of Technology

Công bố khoa học / Publications

 1. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Nguyễn Văn Phước, Thiệu Cẩm Anh – Research and evaluate treatment efficiency Tapioca Processing Industrial Wastewater by Aerobic Bio-filter Technology with various materials – ournal of Science and technology Development Vol.13, No.M2-2010.
 2. Anh Cam Thieu, Sung Pil Yoon, Jong Hee Han, Suk Woo Nam, Hoe Su Kim, Sang Kyun Park – Characteristics and  performance  of Bi2O3-doped  ceria  samaria  composite electrolytes  for  intermediate  temperature  Solid Oxide  Fuel Cells – Theories and Applications of Chem. Eng., 2011, Vol. 17, No. 2.
 3. Anh Cam Thieu, Sung Pil Yoon, Jong Hee Han, Suk Woo Nam, Hoe Su Kim, Sang Kyun Park – Characteristics and performance of Samarium-doped Ceria–(Li/K)2CO3 composite electrolytes for low temperature Solid Oxide Fuel Cells (LTSOFCs) – Theories and Applications of Chem. Eng., 2011, Vol. 17, No. 1
 4. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Thiệu Cẩm Anh – Application of SBBR technology for tapioca processing wastewater treatment – Journal of Science and Technology, Vol 50, N 4A, 2012.
 5. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Thiệu Cẩm Anh – Study on aerobic granular sludge formation in sequencing batch reactors for tapioca wastewater treatment – Journal of Science and Technology – Vietnam National University Vol 16, N M1, 2013, p40-p48.
 6. Shin Ae Song, Sung Pil Yoon, Seong Ahn Hong, Tae Hoon Lim, Jong Hee Han, In Hwan Oh, Suk Woo Nam, Hyoung Juhn Kim, Eun Ae Cho, Jong Hyun Jang, Dirk Henkensmeier, Cam-Anh Thieu – Ceria-based composition including bismuth oxide, Ceria-based composition electrolyte powder including bismuth oxide, method for sintering the same and sintered body made thereof – US 2013/0189605 A1

Profiles

[25-05-2015_15.10.40]vietnamese-profile-form._cam_anh

[25-05-2015_15.10.28]english-profile-form._cam_anh