Tran Van Thuan

thuan

 •  Tên: Trần Văn Thuận
 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Đơn vị: Viện kĩ thuật công nghệ cao Nguyễn Tất Thành
 • Email: tranvt@outlook.com
 • Địa chỉ cơ quan: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
 • Name: Tran Van Thuan
 • Position: Assistant Researcher
 • Institution: Department of Science and Technology, Nguyen Tat Thanh University
 • Email: tranvt@outlook.com
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh road, District 4, Ho Chi minh city, Vietnam

Giới thiệu

 • Ứng dụng hệ xúc tác dị thể tâm kim loại chuyển tiếp có khả năng thu hồi và tái sử dụng cho các phản ứng ghép đôi C-C; C-O và C-N.
 • Phát triển các hệ xúc tác mới ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ.
 • Tổng hợp, xác định đặc trưng cấu trúc và ứng dụng của vật liệu khung cơ kim.
 • Tổng hợp hữu cơ hóa dược.
 • Phân lập và định danh các hợp chất có hoạt tính sinh học từ các cây thuốc ở Việt Nam.
 Introduction

 • C-H/C-N bond functionalization by using transition metal (Cu, Fe & Ni) – based heterogeneous catalysts.
 • Molecular catalysts in organic transformation.
 • Synthesis, characterization and catalytic application of metal – organic frameworks.
 Học vấn

 • Thạc sĩ kĩ thuật chuyên ngành công nghệ hóa học, tốt nghiệp 2015,  Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Bằng cử nhân hóa học, tốt nghiệp 2012, trường Đại học Đà Lạt.

 Education

 • Master degree (Chemical Technology), 2015, University of Technology – Vietnam National University HCMC.
 • Bachelor degree (Chemical Technology), 2012, University of Dalat, Vietnam

Công bố khoa học / Publications

 1. Hanh T. N Le, Thuan V Tran, Nam T. S. Phan, Thanh Truong, Efficient and Recyclable Cu2(BDC)2(BPY)-Catalyzed Oxidative Amidation of Terminal Alkynes: Role of Bipyridine Ligand, Catal. Sci. Technol. 2015, 5, 851-859

Profiles

[23-05-2015_20.16.56][tran-van-thuan]_profile_form

[19-06-2015_09.50.10][29-05-2015_09.19.13]tran-van-thuan_profile_form_vi