Các thông tin hội thảo khoa học trong thời gian tháng 9-12/2016

Nhân dịp chào mừng năm học mới 2016-2017, Phòng Quản lý Khoa học – Dự án Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh kính chúc quý thầy, cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp trồng người.

Phòng Quản lý Khoa học – Dự án xin trân trọng thông báo đến quý thầy cô các thông tin khoa học trong thời gian tháng 9-12/2016. Kính mong các thầy cô viết bài và tham gia.

 

 1. Hội thảo quốc tế: Giáo dục sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực xuyên văn hóa

Thời hạn nộp toàn văn bài viết: 10/9/2016

Email: ic.hcmussh@gmail.com

Đơn vị tổ chức: Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, Trường ĐH Philippines tại Los Banos, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Hội HN Việt Nam – ASEAN tại Tp. HCM

Đơn vị thực hiện: Khoa Giáo dục và Phòng QLKH-DA

Thời gian tổ chức: 25-29/10/2016 tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

Vui lòng tham khảo:  http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=cab65bba-4141-41de-8640-b397230656f1

Hoặc website: www.icce2016.com.vn

 1. Hội thảo: Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHKHXH&NV (1957-2017) – “Khoa học xã hội nhân văn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội”

Thời gian tổ chức: 10/3/2017

Thời hạn nộp tóm tắt: 30/10/2016

Thời hạn nộp toàn văn bài viết: 30/1/2017

Email: ibuivietthanh@hcmussh.edu.vn

Vui lòng tham khảo:  http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=af8191cf-8bc5-4f2d-96a2-2da6072043d2

 1. Hội nghị thông tin Tài trợ NCCB trong KHXH&NV năm 2016 của Quỹ Nafosted

Thời gian: 8:00-12:00 ngày 7/9/2016

Địa điểm: Phòng D201, cơ sở 1, số 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=45f74baf-036a-4af8-8c9b-36c563b92dee

 1. Hội thảo “Cộng đồng Islam và bản sắc văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á hiện nay”

Thời hạn nộp tóm tắt: 30/9/2016

Thời hạn nộp toàn văn: 20/11/2016

Đơn vị thực hiện: Khoa Đông phương học

Vui lòng xem tại: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=4052cf37-b5f3-455a-b210-3ebaa71b073c

 1. Mời tham dự hội thảo “Hướng dẫn kỹ năng viết bài bài báo khoa học và công bố quốc tế”

Thời gian: 8:00-12:30 ngày 22 tháng 9 năm 2016

Địa điểm:Hội trường 1 Trường ĐHKH Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ Quận 5

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=47b2d1ec-26b3-4bd8-9379-5f8a4e1bca45

 1. Hội thảo: Đóng góp của tâm lý học vào công tác tổ chức nhân sự trong bối cảnh Việt Nam

Thời gian: ngày 2 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Hội trường D, Trường ĐHKHXH&NV, số 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1

Đơn vị thực hiện: Khoa Tâm lý học

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=7ee14b2e-a814-4dad-abfd-f7c96e231e0a

 1. Hội thảo quốc tế  INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION 2016 

Thời gian: December 9 – 11, 2016

Địa điểm: Boracay Island, Philippines.

Đơn vị tổ chức: The Philippine Normal University, Suratthani Rajabhat University of Thailand, and University of New England of Australia

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=bd080794-c333-43de-8a1d-f5d0455aaa46

 1. Hội nghị thông báo văn hóa dân gian 2016

Thời gian: dự kiến tháng 11/2016

Địa điểm: Viện NC Văn hóa, 25 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Thời hạn nội bài: 31/10/2016

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=b486161f-049d-4e9b-8481-36c181a4226f

 1. Hội thảo ” Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”

Thời gian: dự kiến giữa tháng 10/2016

Địa điểm: Trường ĐH An Giang

Thời hạn nhận bài viết: 1/10/2016

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=634a7ab0-e570-41f2-85e1-4a52358eed44

 1. Hội thảo quốc tế: Kinh tế Việt Nam trong trung hạn: triển vọng và một số ảnh hưởng của yếu tố môi trường

Thời gian: dự kiến tháng 11/2016

Địa điểm: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội, Bộ Ke611 hoạch và Đầu tư

Thời hạn nhận bài viết: 15/9/2016

Vui lòng tham khảo http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=de6b1c73-de33-4436-998e-e90f906b1d41

 1. Hội thảo: Bình Dương – 20 năm (1997-2017): Phát triển và hội nhập

Thời gian: dự kiến cuối tháng 12/2016

Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một

Vui lòng tham khảo http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=21a76cdb-73b0-49d2-b81e-77f6c481b0d1

 1. Hội thảo: Văn học Phật giáo Việt Nam: thành tựu và định hướng nghiên cứu mới

Thời gian: cuối tháng 11/2016

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1

Thời hạn nhận bài viết: 30/10/2016

Đơn vị thực hiện: TTNC Tôn giáo và Khoa Văn học – Ngôn ngữ

Vui lòng tham khảo http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=10e0e695-8d5c-424c-93b9-9b638c358a3e

 1. Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ

Thời gian tổ chức: tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đơn vị tổ chức: Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM và Trường ĐH Thủ Dầu Một.

Vui lòng tham khảo: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=029467d4-c2af-4899-bc38-8cbf5437acfe

 

Trân trọng kính chào./.