Đăng ký đề tài tham gia Chương trình Vườn ươm sáng tạo KH&CN Trẻ TP.HCM năm 2011

Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, đồng thời phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học, Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ do Sở KHCN và Thành Đoàn TP.HCM phối hợp triển khai. Chương trình nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trí thức trẻ, đoàn viên-thanh niên có điều kiện tham gia vào các hoạt động NCKH và sáng tạo.

Đối tượng tham gia:

– Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống (có ngày sinh từ sau ngày 31/12/1976); đối tượng cụ thể là cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên- giảng viên trẻ, cán bộ công chức trẻ, cán bộ nghiên cứu trẻ thuộc các cơ quan, trường học, trung tâm- viện nghiên cứu; sinh viên- thanh niên…

– Mỗi đề tài được đăng ký thêm tối đa 01 đồng chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài.

Nội dung và lĩnh vực nghiên cứu:

Không giới hạn lĩnh vực nghiên cứu. Khuyến khích đề tài nghiên cứu liên quan tới 12 chương trình trọng điểm của thành phố: Công nghệ Thông tin và Điện tử viễn thông, Công nghệ Sinh học, Vật liệu mới và Công nghiệp Dược, Quản lý Đô thị, Bảo vệ Môi trường, Tài nguyên và Biến đổi khí hậu, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Giáo dục – Thể thao và Phát triển nguồn nhân lực, Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa, Phát triển Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm, Y tế, Vườn ươm Sáng tạo KH&CN trẻ, Khoa học và Công nghệ Năng lượng; những vấn đề đang bức xúc của xã hội; và những đề tài liên quan tới lĩnh vực của đơn vị công tác.

Kinh phí được cấp tối đa: 80 triệu đồng.

Thể lệ chương trình.

Biểu mẫu:

1. Phiếu đăng ký tham gia sơ tuyển.

2. Lý lịch khoa học của Chủ nhiệm đề tài.

3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ.

Hạn chót gởi hồ sơ về P.KHCN: Thứ Bảy – 18/6

Thông tin chi tiết xem tại:

http://khoahoctre.com.vn/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=8