Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Cần Thơ 2016

Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2016:

–  Tập trung nghiên cứu ứng dụng các công nghệ ưu tiên như:  công nghệ  sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, cô ng nghệ chế tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông  vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế  – xã hội của thành phố.

–  Yêu cầu đột xuất của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hoặc những vấn đề khoa học đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

 Thời gian: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016 đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trước ngày 30/4/2015.

Để công tác tổng hợp được thuận lợi, đề nghị  các đơn vị và nhà khoa học đề xuất ngoài việc gửi bản chính phiếu đề xuất đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cần gửi thêm phiếu đề xuất dạng tập tin Microsoft  Word đến địa chỉ mail:  vankha@cantho.gov.vn.

Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở  Khoa  học  và  Công  nghệ  thành  phố  Cần  Thơ,  số  02,  Lý  Thường  Kiệt, phường  Tân  An,  quận  Ninh  Kiều,  thành  phố  Cần  Thơ).  Điện  thoại: 0710.3821.913;  Fax: 0710.3821.471./.