Đề xuất nhiệm vụ thuộc chương trình Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015-2016.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất nhiêm vụ nghiên cứu thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu chương trình:

– Nhằm đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu về các loại nông sản phẩm một cách trực tiếp, tại chỗ cho cư dân đô thị .
– Tạo ra nguồn thực phẩm tươi sống và an toàn, góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cư dân đô thị.
– Tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận dân cư ở đô thị, đặc biệt là phụ nữ, người già và trẻ em.
– Nông nghiệp đô thị góp phần tạo cảnh quan đô thị.

2. Dự kiến kết quả của chương trình:

– Một số mô hình sản xuất nông nghiệp tại khu vực đô thị theo hướng nông nghiệp đô thị.
– Một số giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị.

3. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2015 – 2020

4. Thời gian nộp đề xuất: từ ngày ra Thông báo đến ngày 15 tháng 6 năm 2015 (theo mẫu phiếu đính kèm).

5. Biểu mẫu đề xuất: đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các mẫu phiếu sau:

Phiếu đề xuất đề tài theo Phiếu-ĐXĐT-A
Phiếu đề xuất dự án theo Phiếu-ĐXĐT-B
Phiếu đề xuất nhu cầu theo Phiếu-ĐXNC-C

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335, gặp Đ/c Trang (xuantrangdang@yahoo.com).

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.
Trân trọng kính chào./.