Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KHCN tiềm năng thuộc các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

 Bộ Khoa học Công nghệ vừa có chủ trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tiềm năng, thuộc các trương trình nghiên cứu trọng điểm của quốc gia. Đối tượng tham gia chương trình này là các nhà khoa học trẻ, các nhóm nghiên cứu trẻ (tuổi dưới 45, kể cả đối tượng sinh viên) chưa có điều kiện tiếp cận với các chương trình nghiên cứu nhà nước.

– Kinh phí tối đa cho một nhiệm vụ là 1 tỷ đồng.

– Thời gian thực hiện: 1 năm.

      Kính mời các Thầy/Cô vào địa chỉ website dưới đây để tham khảo các thông tin liên quan về các quy định và hướng dẫn liên quan đến việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ KHCN tiềm năng.

http://www.vpct.gov.vn/Trangch%E1%BB%A7/tabid/53/KHCNCommand/article_content/ArticleID/148/Default.aspx

1. Nhiệm vụ KHCN tiềm năng

2. Kế hoạch thực hiện

3. Nội dung nghiên cứu

4. Mẫu phiếu đề xuất

Các hồ sơ đăng ký xin gửi về Phòng KHCN, hạn chót Thứ Hai – 25/4/2011