Thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Sóc Trăng năm 2013

Nhằm xây dựng danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2013 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng xin thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN đề xuất các đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2013.

Thời hạn gửi đề xuất về Phòng KHCN: Thứ Hai – 16/04/2012

Download

Công văn tỉnh Sóc Trăng

Biểu mẫu đề xuất