Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN Khánh Hòa năm 2015

SỞ KHCN KHÁN HÒA THÔNG BÁO VÀ MỜI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN, GỬI HỒ SƠ THAM GIA TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cụ thể: Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 29/10/2014, công văn số 1499/UBND-VX ngày 13/3/2015, công văn số 1641/UBND-VX ngày 19/3/2015, công văn số 2173/UBND-VX ngày 13/4/2015; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa xin thông báo và mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 04 đề tài dưới đây:

Đề tài 1: Giải pháp nâng cao thể chất học sinh phổ thông các cấp giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đề tài 2: Nghiên cứu xác định các yếu tố không bền vững của nghề nuôi tôm hùm trên biển tại huyện Van Ninh và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đề tài 3: Khảo sát tỷ lệ tiền đái tháo đường và đái tháo đường không được chẩn đoán và các yếu tố liên quan ở người ≥ 45 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đề tài 4: Quy trình chiết xuất, sản xuất polyphenol, chlorophyll (dạng bột) từ cây bắp, ở quy mô pilot.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa xin thông báo để quý tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn được biết:

* Hồ sơ tham gia tuyển chọn: Hồ sơ phải đầy đủ 08 loại văn bản sau:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, theo mẫu quy định (ĐONTC);
2. Thuyết minh đề tài theo mẫu quy định (biểu TMĐT-KHCN, biểu TMĐT-KHXH&NV);
3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (biểu LLTC);
4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (biểu LLCN);
5. Có ít nhất 2/3 Lý lịch khoa học của các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài, được tổ chức nơi làm việc của cá nhân xác nhận đồng ý cho phối hợp nghiên cứu (biểu LLCN);
6. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp nghiên cứu (biểu PHNC) – nếu có phối hợp nghiên cứu;
7. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp đề tài có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).
8. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (do Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp).

(* Các biểu mẫu hồ sơ tải về tại đây)
* Số lượng bộ hồ sơ: gồm 01 bản gốc và 13 bản sao.
* Yêu cầu về hồ sơ:
Bộ hồ sơ phải được niêm phong. Thông tin bắt buộc ghi trên bìa hồ sơ gồm:
– Tên đề tài;
– Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài;
– Họ, tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện đề tài;
– Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

* Thời hạn nộp hồ sơ:
Hồ sơ phải nộp đúng hạn trước 17 giờ ngày 15/6/2015. Ngày nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi dấu của Bưu điện Nha Trang trường hợp gửi qua đường bưu điện hoặc dấu công văn đến của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa (Khu liên cơ I – Số 01 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa) trường hợp gửi trực tiếp.

* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa theo số điện thoại: 058.3821254.
HH