Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” – Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC) và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm (trước kia là Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học và học viện (sau đây gọi tắt là đơn vị) một số nội dung chính trong triển khai công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) như sau:

1.     Mục đích của Giải thưởng:

– Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống; góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước;

– Phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập hoặc làm việc theo nhóm của sinh viên; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên; góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học;

– Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

2.     Đối tượng tham gia Giải thưởng:

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.

3.     Số lượng đề tài tham gia xét Giải thưởng:

Số lượng đề tài gửi tham gia xét Giải thưởng của các đơn vị được xác định như sau:

a) Đơn vị có đào tạo sinh viên theo chương trình tiên tiến hoặc chương trình kỹ sư chất lượng cao (PFIEV), hoặc có số lượng sinh viên đại học hệ chính quy từ 10.000 sinh viên trở lên được gửi tối đa 07 đề tài.

b) Đơn vị không thuộc đối tượng quy định trên được gửi tối đa 03 đề tài.

c) Đơn vị có khoa, phòng, ban… được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm 2014 được gửi thêm tối đa 03 đề tài.

d) Đơn vị có đề tài đạt giải nhất trong năm 2014 thì cứ mỗi giải nhất được gửi thêm 01 đề tài.

đ) Đơn vị được giao đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo được gửi thêm tối đa 02 đề tài.

4.    Thời gian và Địa điểm nộp hồ sơ Giải thưởng:

– Đăng ký tên đề tài từ ngày 12/ 8 đến ngày 30/08/2016

– Thời gian nộp đề tài về Phòng Khoa học công nghệ trước ngày 30/10/2016

Download file:

Thông báo CV 3876_BGDDT_KHCNMT

Quy chế giải thưởng Quy che GTSV NCKH