Hội nghị Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Nano – hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 4 về Hóa học, Sinh học và Công nghệ vi lưu (IWNN-APCBM 2015)

Kính gửi các Thầy Cô, các Anh/Chị và các bạn đồng nghiệp,

Ban tổ chức Hội nghị  xin gửi tới các Thầy Cô, các Anh/Chị và các bạn đồng nghiệpThông báo số 2 của Hội nghị Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Nano – hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 4 về Hóa học, Sinh học và Công nghệ vi lưu (IWNN-APCBM 2015).

Các chuyên đề của Hội nghị IWNN-APCBM2015 bao gồm các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của các lĩnh vực liên ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học vật liệu và Công nghệ nano.

Một số thông tin quan trọng:

–   Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo tóm tắt: 01/08/2015

–   Thông báo chấp nhận bài báo cáo tóm tắt: 01/09/2015

Publication:

The full text will be printed in the Conference Proceedings and CDs. Additionally each topic will be published in a special issue of several suitable scientific journals, such as the Springer Journal of Electronic Materials (IF 2013 = 1.675) or The Green Processing and Synthesis journal (ISI notification TBA in June or July 2015). Other possible renowned journals such as Chemistry – An Asian Journal (IF 2013 = 3.935) and Journal of Flow Chemistry (IF 2013 = 2.406) may be included.

Trân trọng,

TM BTC Hội nghị IWNN-APCBM

Điện thoại liên lạc: +(84) 983686968

E-mail: iwnn.apcbm@gmail.com.

Website: http://apcbm.com