Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông”

Hội thảo Quốc gia lần thứ XVIII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 11 năm 2015. Hội thảo là diễn đàn thường niên để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình. Hội thảo khuyến khích trưng bày giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và những kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Các chủ đề chính (nhưng không hạn chế) của Hội thảo

 • Các hệ thống thông minh
 • An toàn thông tin
 • Mã nguồn mở
 • Điện toán đám mây
 • Giáo dục điện tử, đào tạo từ xa
 • Xử lý ngôn ngữ
 • Các hệ thống nhúng
 • Công nghệ tri thức và tính toán mềm
 • Các hệ thống tích hợp
 • Công nghệ mạng và mạng không dây
 • Thực tại ảo
 • Công nghệ phần mềm
 • Xử lý ảnh và kỹ thuật video
 • Các công nghệ tính toán hiện đại
 • Các hệ thống hỗ trợ quyết định
 • Tin sinh học
 • Cơ sở toán học của tin học
 • Công nghệ thông tin trong kinh tế – xã hội

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo

 • Tóm tắt báo cáo: 01/8/2015
 • Toàn văn báo cáo: 30/8/2015
 • Chấp nhận báo cáo: 01/10/2015
 • Đăng ký tham dự: từ 01-15/10/2015
 • Thời gian diễn ra hội thảo: 5-6/11/2015

Thông tin liên hệ