Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 năm 2016 – 15-18/12/2016

CALL FOR PAPERS
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 5
Tiểu ban 4: Chuyển giao tri thức và công nghệ

Tiếp nối thành công của 4 kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh vào các năm 1998, 2002, 2008 và 2012, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5 năm 2016 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Đơn vị đầu mối tổ chức ICVS 2016 là Đại học Quốc gia HàNội.
Mục đích:Tạo ra diễn đàn học thuật thảo luận và đề xuất giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đương đại của Việt Nam.
Đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tiến tới hình thành một tổ chức quốc tế về Việt Nam học.
Chủ đề: Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu (Sustainable Development in the Context of Global Change)
Đơn vị tổ chức: Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
Các đơn vị phối hợp tổ chức:
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Kỷ yếu hội thảo
Các báo cáo khoa học hoàn chỉnh sẽ được phản biện, được in toàn văn trong Tạp chí Khoa học ĐHQGHN và phát hành tại hội thảo. Một số bài sẽ được tuyển chọn đăng trên Tạp chí quốc tế thuộc hệ thống Scopus. Các báo cáo có chất lượng cao được mời trình bày tại phiên toàn thể và các tiểu ban. Các lĩnh vực quan tâm:
1. Chính sách và nguồn lực phát triển thị trường khoa
học và công nghệ.
2. Công nghệ chiến lược của Việt Nam
3. Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
4. Hệ sinh thái khởi nghiệp
Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:
 Nộp tóm tắt Tiếng Việt + Tiếng Anh 15/09/2016
 Nộp báo cáo toàn văn: 15/10/2016
 Thông báo chấp nhận báo cáo: 15/11/2016
 Nộp báo cáo đã chỉnh sửa: 31/11/2016
Cách thức nộp bài: Vui lòng gửi báo cáo đến email của tiểu ban icvs4@vnu.edu.vn.