Thông tin sinh hoạt khoa học tháng 12/2016 và đầu năm 2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Kính gửi Quý Thầy/Cô Thông tin sinh hoạt khoa học tháng 12/2016 và thời gian đầu năm 2017 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các đơn vị bạn như sau:

 1. Tọa đàm Đối thoại văn học Việt Nam – Thái Lan

Thời gian: 8:00-11:00 thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng D201-202, Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1

Diễn giả: PGS.TS. Montira Rato, ĐH Chulalongkorn, Thái Lan và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Đơn vị tổ chức: TTNC Thái Lan và Khoa Văn học – Ngôn ngữ

 1. Hội thảo khoa học quốc tế Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vững chắc thời kỳ hội nhập quốc tế và liên kết khu vực

Thời gian: 7:30-17:00 thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng D201-202, Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1

Đơn vị tổ chức: TTNC Thái Lan

 1. Hội thảo khoa học Nam Trung Bộ và Nam Bộ trong lịch sử Việt Nam

Thời gian: 8:00-17:00 chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng D201-202, Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1

Đơn vị tổ chức: Ban Đề án Nghiên cứu biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam (Bộ KH&CN Việt Nam)

 1. Lễ trao giải Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016

Thời gian: 8:00-11:00 thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Hội trưởng D, Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

 1. Hội thảo Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa

Thời gian ngày 17/12/2016

Địa điểm: Đại học Đà Nẵng

Website: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=74f5682f-1e90-4c08-ad42-fb230559fcf5

 1. Hội thảo Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đến học sinh, sinh viên và lao động trẻ thành phố”

Thời gian: 8:00 ngày 25 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh

Nơi nhận toàn văn: bqt.thanhdoan@tphcm.gov.vn

Website: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=8cb6940d-673e-4792-9f74-a0fec59463e5

 1. Hội thảo khoa học Bình Dương – 20 năm (1997-2017): Phát triển và hội nhập

Thời gian: 8:00 ngày 26 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Trường ĐH Thủ Dầu Một

Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM và Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bình Dương

Website: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=21a76cdb-73b0-49d2-b81e-77f6c481b0d1

 1. Hội thảo khoa học Phát triển kinh tế ở vùng ĐBSCL

Thời gian: tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Đại học Cần Thơ

Nơi nhận: ntkiet@ctu.edu.vn

Website: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=0881b295-f7a3-409f-84bf-2383c4290eda

 1. Hội thảo quốc tế Những khó khăn, va chạm văn hóa trong giao tiếp Hàn-Việt và những hướng dẫn ứng xử nhằm giảm mâu thuẫn, tăng hòa hợp, thúc đẩy phát triển bền vững quan hệ Hàn-Việt

Thời gian: 17 tháng 2 năm 2017

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Đơn vị tổ chức: TTNC Hàn Quốc

Website: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=613b3421-9e6a-451a-94b9-a693d2e8ff41

 1. Hội thảo Văn học Phật giáo Việt Nam: thành tựu và định hướng nghiên cứu mới

Thời gian: cuối tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Nơi nhận: nguyencongly54@yahoo.com.vn

Website: http://qlkh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=10e0e695-8d5c-424c-93b9-9b638c358a3e

 1. Hội thảo chào mừng 60 năm thành lập Trường ĐHKHXH&NV: KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KINH KẾ – XÃ HỘI

Thời gian: tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Nơi nhận: buivietthanh@hcmussh.edu.vn

 1. Tọa đàm khoa học Tôn giáo và khoa học phương Tây

Thời gian: tháng 2 năm 2017 (sẽ thông báo cụ thể)

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Nơi nhận: buivietthanh@hcmussh.edu.vn

 1. Chuỗi các tọa đàm về các chủ đề Phát triển đô thị, nghiên cứu tôn giáo và cộng đồng người Hoa ở Nam Bộ

Thời gian: tháng 3-4 năm 2017 (sẽ thông báo cụ thể)

Địa điểm: Trường ĐHKHXH&NV, 12 Đinh Tiên Hoàng Quận 1.

Đơn vị tổ chức: Khoa Đông phương học, Khoa Đô thị học và TTNC Tôn giáo.

 

Các thông tin cụ thể và các thông tin khác xin phép cập nhật sau.

Trân trọng kính chào./.