Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: một số kết quả trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học

Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hoàng Dũng, Bạch Long Giang, Trần Thị Như Thùy

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, số 5 (2015), pg 38-41

Trong thời gian qua, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của trường không chỉ góp phần phục vụ công tác đào tạo mà còn giúp giải quyết những vấn đề của đời sống và sản xuất. Bài viết giới thiệu một số kết quả chính trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học của trường vào sản xuất nông nghiệp; khai thác và bảo tồn nguồn gen quý và trong lĩnh vực y – dược.

Bài viết có các nội dung chính như sau.

  • Kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học
  • Ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp
  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong khai thác và bảo tồn nguồn gen quý
  • Ứng dụng công nghệ sinh học trong y – dược
  • Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong thời gian tới

Xem  đầy đủ bài viết tại đây