Quản lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu

Ngày 27/9 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP) phối hợp với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) tổ chức hội thảo “Quản lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu” nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) đi vào thực tiễn.

Buổi hội thảo đã trình bày về thực trạng hoạt động SHTT trong các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam, ông Nguyễn Anh Thi – Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Hoạt động chuyển giao công nghệ của các trường đại học tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, chủ yếu là thực hiện tự phát, mang tính cá nhân giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp.”

Hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua các trung tâm chuyển giao. Tuy nhiên, các trung tâm này tiềm lực yếu, không có công nghệ được bảo hộ và hoạt động chưa hiệu quả. Do đó,  cần thiết phải đổi mới mô hình, cơ chế hoạt động chuyển giao công nghệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ.Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại 40 trường đại học trong cả nước, nguồn thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ chiếm 4% tổng ngân sách nhưng nguồn thu từ hoạt động chuyển giao công nghệ chỉ chiếm 0,4%.

Ông Nguyễn Văn Bảy – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo (Cục Sở hữu trí tuệ) cũng cho rằng vai trò của SHTT đã được nhìn nhận từ lâu, được đề cập khá nhiều song việc triển khai cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác Tài sản trí tuệ trong các trường đại học và viện nghiên cứu còn khá nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu. Tại các trường đại học, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn hạn chế. Các trường vẫn thiếu những công trình, sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, tài sản trí tuệ chưa được quản lý và khai thác hợp lý. Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu cũng như chuyển giao công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cần nâng cao nhận thức về vai trò SHTT trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu của các trường đại học và viện nghiên cứu.

Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Cơ quan Sáng chế Nhật Bản, Công ty chuyển giao công nghệ Kansai (Nhật Bản) đã chia sẻ về hệ thống chính sách và hỗ trợ về SHTT, quản lý Tài sản trí tuệ tại các trường đại học và những kinh nghiệm trong việc hợp tác doanh nghiệp – giới học thuật về thương mại hóa tài sản trí tuệ ở Nhật Bản. Đây là cơ hội để các trường đại học và viện nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình tiên tiến của Nhật Bản về sở hữu trí tuệ./.

Nguồn tham khảohttp://www.iptc.vn/medias/quan-ly-va-thuong-mai-hoa-tai-san-tri-tue-trong-truong-dai-hoc-vien-nghien-cuu/