Thông tin Giáo dục Quốc tế số 02- 2011

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

LỜI GIỚI THIỆU

Mối quan hệ giữa giáo dục đại học (GDĐH) và tăng trưởng kinh tế từ lâu đã là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu, nhất là trong thời đại kinh tế tri thức. Cho đến nay, quan điểm phổ biến vẫn là GDĐH sẽ quyết định mức độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, mối quan hệ này phức tạp hơn ta tưởng. Mc Pherson trong bài viết “GDĐH và tăng trưởng kinh tế” đã đưa ra một nhận định khác: Hai nhân tố này có mối quan hệ tương thuộc, và không phải GDĐH, mà chính nguồn vốn con người, mới là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế. Do vậy, vấn đề không phải là chúng ta đi học bao nhiêu năm, mà là trong những năm tháng ấy, chúng ta đã học được những gì, và liệu nền giáo dục nhà trường có chuẩn bị cho chúng ta những kỹ năng để có thể tự học suốt đời hay không. Do mối quan hệ giữa nguồn vốn con người và tăng trưởng kinh tế, hiện đang diễn ra cuộc đua quyết liệt giữa các nước trong việc giành lấy những người tài. Bài viết của GS, Pak Tee Ng cho chúng ta thấy chính phủ Singapore đã đáp ứng như thế nào trong cuộc chiến giành tài năng này. Bản tin GDQT số 2 xin giới thiệu cùng bạn đọc hai bài viết này. Bài viết của GS. McPherson là phụ lục của bản báo cáo “Nhìn xa hơn các trường đỉnh cao: Hướng tới một cách tiếp cận hệ thống đối với cải cách giáo dục đại học ở VN” do Ben Wilkinson và Laura Chirot thuộc Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard thực hiện với sự tài trợ của UNDP Việt Nam. Ban biên tập Bản tin trân trọng cảm ơn Chương trình Việt Nam và tác giả Pak Tee Ng đã cho phép sử dụng các bài viết này cho bản tin.

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

“Sự tăng trưởng kinh tế (tức là sự gia tăng bền vững của tổng thu nhập quốc dân trên đầu người trong thực tế) và giáo dục đại học có mối quan hệ tương thuộc. Nhận  định này khác với quan điểm phổ biến, chiếm ưu thế  trong giới  chuyên gia về giáo dục và  kinh tế, là giáo dục đại học sẽ “quyết định” mức tăng trưởng kinh tế. Nó cũng đối lập với nhận định chung, dựa trên dữ liệu so sánh quốc tế,  rằng các nước có tỉ lệ người đi học sau trung học cao nhất thì cũng có thu nhập cao nhất (tức là có sự tăng trưởng trên cơ sở bền vững). Một phản dẫn chứng  khác có thể thấy  trong  những nghiên cứu thực nghiệm dựa chủ yếu trên dữ liệu sau năm 1960, cho thấy giáo dục (được định nghĩa là số năm theo học ở nhà trường, bằng cấp cao nhất đạt được hay một vài tiêu chuẩn định lượng khác) xét về mặt  thống kê có ý nghĩa quyết định đối với sự pháttriển kinh tế. Theo những nghiên cứu này, các nước có số năm đi học trung bình cao hơn (sau khi điều chỉnh một số ảnh hưởng ban đầu của thu nhập và chất lượng giáo dục) có xu hướng có  tỉ lệ tăng trưởng vững chắc  hơn so với những nước có số năm đi học trung bình thấp hơn …”

Xem chi tiết: Bantin2-GDĐH&STTKT.PDF

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Tổ chức bản thảo và biên tập: TS. Phạm Thị Ly

Trình bày: Đinh Thanh Thùy Linh và Lê Kiến Tường

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc Tế

298-300 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM, ÐT: 08-37242160