Thông tin Giáo dục Quốc tế số 03 – 2012

VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH NỘI BỘ TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

LỜI GIỚI THIỆU

Đổi mới hoạt động quản trị đang là một xu hướng mạnh mẽ cả trong nước lẫn quốc tế. Để phục vụ cho mục tiêu này, Bản tin Giáo dục Quốc tế số 3-2012 xin giới thiệu bài viết “Vai trò của Phân tích Nội bộ trong Quản trị Trường Đại học”(*) của tác giả Joe L.Saupe, giáo sư Khoa Giáo dục, Trường Đại học Missouri, Hoa Kỳ.

Đây là một bài viết kinh điển về hoạt động phân tích nội bộ, giới thiệu những chức năng cơ bản của phân tích nội bộ và những đóng góp của hoạt động phân tích nội bộ trong việc quản trị trường đại học. Kết luận của bài viết là: “Phân tích nội bộ một mình nó không thể dẫn đến những kế hoạch vững chắc, những chính sách phù hợp, hay những quyết định đúng đắn cho nhà trường. Sự khôn ngoan, chính trực, và lòng can đảm của những người chia sẻ trách nhiệm quản trị là những nhân tố quyết định cho những kế hoạch vững chắc, những chính sách phù hợp, hay những quyết định đúng đắn. Tuy vậy, phân tích nội bộ có thể cung cấp những dữ liệu và thông tin đóng góp cho, và đôi khi là cốt lõi để duy trì chất lượng của hoạt động quản trị trường đại học, một tổ chức tồn tại dựa trên nguyên tắc của lý trí, của sự khôn ngoan và sự thật”.

Phân tích nội bộ, như GS. Saupe đã nói, tự nó không làm nên thành công của trường đại học, nhưng nó là công cụ không thể thiếu để quản trị trường đại học một cách hiệu quả. Ở Việt Nam, những người đang quản lý nhà trường ở những cấp độ khác nhau, đều đã từng dùng đến thao tác phân tích nội bộ ít nhiều theo kinh nghiệm cá nhân của từng người, từng bộ phận; nhưng chưa có cơ hội để nhìn lại hoạt động này một cách hệ thống và có ý thức xây dựng và sử dụng nó như một công cụ đắc lực cho công việc quản trị. Bài viết của GS. Saupe sẽ đem lại cái nhìn hệ thống đó.

Ban biên tập Bản tin xin cảm ơn giáo sư Vladimir Briller đã chuyển bản gốc cho Trung tâm, cũng như xin cảm ơn Hiệp hội Phân tích Nội bộ, nơi giữ bản quyền bài viết của giáo sư Saupe đã cho phép chúng tôi sử dụng bài viết này.

VAI TRÒ CỦA PHÂN TÍCH NỘI BỘ TRONG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

“Phân tích nội bộ là những nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi một trường đại học nhằm cung cấp thông tin hỗ trợ cho hoạt động lên kế hoạch , xây dựng chính sách và ra quyết định của nhà trường. Các tổ chức cần được phân tích này có thể là một cơ sở đào tạo, hay một hệ thống đại học bao gồm nhiều cơ sở, một hệ thống trường trong một tỉnh hay tiểu bang, hoặc thậm chí một trong nhóm lớn hơn gồm các trường đại học và cao đẳng. Mặc dù các hoạt động phân tích nội bộ này thường gắn với từng trường cụ thể, nhưng nó cũng được thực hiện trong phạm vi cả hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) để phục vụ cho trách nhiệm quản trị hệ thống.

Phân tích nội bộ có thể phân biệt với hoạt động nghiên cứu nhằm nâng cao kiến thức về DGĐH trong lúc phân tích nội bộ là nhằm thực hiện những kiến thức ấy trong thực tiễn của DGĐH. Đối tượng nghiên cứu của phân tích nội bộ là một trường đại học, cao đẳng, hay một hệ thống nhất định. Tuy phân tích nội bộ có liên quan đến dữ liệu và phân tích dữ liệu, những hoạt động này có thể đóng góp cho việc mở rộng tri thức về cách vận hành của các trường, nhưng kiểu kết quả như thế không phải là mục đích tự than của việc phân tích nội bộ.”

Xem chi tiết: Bantin3-VTPTNBTĐH.PDF

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Tổ chức bản thảo và biên tập: TS. Phạm Thị Ly

Trình bày: Đinh Thanh Thùy Linh và Lê Kiến Tường

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc Tế

298-300 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM, ÐT: 08-37242160