Thông tin Giáo dục Quốc tế số 19 – 2014

Đào tạo tiến sĩ đang là một trọng tâm chính sách của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đó là kết quả của một nhận thức ngày càng mạnh mẽ về tầm quan trọng của nền kinh tế tri thức và vai trò của nghiên cứu khoa học trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Xem tại đây

Đào tạo tiến sĩ đang là một trọng tâm chính sách của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Đó là kết quả của một nhận thức ngày càng mạnh mẽ về tầm quan trọng của nền kinh tế tri thức và vai trò của nghiên cứu khoa học trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. Chương trình 322 và tiếp đó là Đề án 911 của nhà nước Việt Nam là những bằng chứng sinh động cho mối quan tâm và sự cam kết sâu sắc của chính phủ đối với chương trình đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, đào tạo tiến sĩ là một hoạt động tốn kém. Đề án 911 dự kiến chi khoảng 14 ngàn tỉ để đào tạo 20.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2020, bao gồm khoảng 10.000 người sẽ được đào tạo ngoài nước, số còn lại đào tạo trong nước và trong những chương trình kết hợp. Vì vậy, có những câu hỏi rất quan trọng cần được trả lời để tiền ngân sách được sử dụng với hiệu quả cao nhất: đưa họ đi đào tạo trong những chương trình nào ở ngoài nước, cải thiện những chương trình tiến sĩ đang có và tạo ra những chương trình đào tạo tiến sĩ mới trong nước như thế nào, và sử dụng những người đã được đào tạo ra sao. Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó đều phụ thuộc vào hình dung và quan niệm của chúng ta về bằng tiến sĩ.

Hình dung tương lai về tiến sĩ và đào tạo tiến sĩ dựa trên những diễn tiến hiện nay trên thế giới là chủ đề thảo luận của Hội thảo Đào tạo Tiến sĩ: Vấn đề Chính sách, Sư phạm, và Thực tế, do Khoa Nghiên cứu Sau Đại học, trường ĐH RMIT (Australia) tổ chức tại Melbourne ngày 11 và 12.12.2014. Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc tế số 19 của Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá GDĐH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành xin giới thiệu bài tổng thuật ghi nhận những vấn đề đã được thảo luận tại Hội thảo.

Tiếp theo Hội thảo này là Bàn tròn Việt Úc về Đào tạo Tiến sĩ tại Việt Nam: Tương lai của việc Xây dựng và Duy trì Hợp tác Nghiên cứu, sẽ được tổ chức tại Trường ĐH RMIT Việt Nam, TP. HCM, vào ngày 07.02.2015 trong khuôn khổ hội thảo “Tăng cường khả năng đáp ứng của GDĐH Việt Nam trong một bối cảnh đang thay đổi”.

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Tổ chức bản thảo và biên tập: TS. Phạm Thị Ly

Trình bày: Đinh Thanh Thùy Linh và Lê Kiến Tường

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc Tế

298-300 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM, ÐT: 08-37242160