Thông tin Giáo dục Quốc tế số 6 – 2012

TIÊU THỤ GIÁO DỤC CÔNG

LỜI GIỚI THIỆU

Bản chất và mục đích của giáo dục là một vấn đề trọng yếu đối với mọi quốc gia, một phần là vì vai trò hiển nhiên của giáo dục trong việc định hình sự thịnh vượng của đất nước, phần khác là vì chi tiêu cho giáo dục chiếm một phần lớn trong ngân sách nhà nước cũng như ngân sách của mọi gia đình, đòi hỏi người ta phải suy nghĩ cẩn trọng. Liệu có một bản chất và mục đích vĩnh viễn của giáo dục, hay bản chất và mục đích ấy thay đổi theo từng thời đại, tùy theo nền tảng kinh tế xã hội của mỗi nền giáo dục? Nếu có, thì bản chất và mục đích ấy là gì và nếu nó đang thay đổi, thì liệu chủ nghĩa tiêu dùng đang thống trị nền giáo dục của chúng ta có phải là điều đáng mong đợi hoặc đáng lo lắng? Bài nghiên cứu của David Labaree, giáo sư Khoa Giáo dục Trường Đại học Stanford (Hoa Kỳ) sẽ đem lại một cái nhìn hệ thống về chủ đề này, giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên. Ban Biên tập Bản tin và người dịch xin cảm ơn GS. Labaree đã cho phép sử dụng bản dịch tiếng Việt này cho bản tin.

TIÊU THỤ GIÁO DỤC CÔNG

Trong bài này David Labaree đã khảo sát mâu thuẫn giữa hai quan điểm đang cạnh tranh với nhau về những mục đích giáo dục định hình các trường công lập ở Hoa Kỳ. Một quan điểm cho rằng chúng ta đã coi nhà trường là cách để bảo tồn và thúc đẩy những mục tiêu công, chẳng hạn như giữ gìn niềm tin, chống đỡ cho nền cộng hòa, hay đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế. Quan điểm thứ hai coi nhà trường là cách để nâng cao ích lợi của những người tiêu dùng dịch vụ giáo dục trong việc theo đuổi những cơ hội và lợi thế xã hội. Trong nửa đầu bài này, tác giả đã cho thấy diễn tiến qua thời gian trong quan niệm của công chúng, từ chỗ nhấn mạnh mục tiêu tôn giáo, đến chỗ nhấn mạnh vào chính trị, rồi sau đó là kinh tế, và cuối cùng là gắn chặt với những cơ hội của từng cá nhân. Trong nửa sau của bài, tác giả cho thấy quan điểm của chủ nghĩa tiêu dùng đối với việc theo học ở nhà trường chẳng những đã trở thành thống trị trong những lời tuyên ngôn về đổi mới, mà còn đã và đang định hình nên cấu trúc của hệ thống giáo dục.

Xem chi tiết: Bantin6-TTGDC.PDF

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Tổ chức bản thảo và biên tập: TS. Phạm Thị Ly

Trình bày: Đinh Thanh Thùy Linh và Lê Kiến Tường

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc Tế

298-300 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM, ÐT: 08-37242160