Thông tin Giáo dục Quốc tế số 7 – 2012

VĂN HÓA TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

LỜI GIỚI THIỆU

Văn hóa tổ chức trường đại học là một chủ đề đặc biệt quan trọng và còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam. Cũng như đặc điểm tính cách của một con người, văn hóa tổ chức là một sức mạnh mềm quyết định cách thức mà các cá nhân trong một tổ chức tương tác với nhau và phản ứng với bên ngoài. Trong khi văn hóa doanh nghiệp đã được nghiên cứu nhiều và đã được chứng minh là nhân tố vô cùng quan trọng tạo nên thành công của doanh nghiệp, thì văn hóa trường đại học lại càng quan trọng hơn nữa, vì phần lớn lực lượng lao động trình độ cao sẽ mang theo những trải nghiệm trong thời học đại học của họ vào nơi làm việc sau này. Liệu có thể, và bằng cách nào, thay đổi thứ văn hóa đang hiện hữu để tạo ra thứ văn hóa mà chúng ta mong muốn và tin rằng nó sẽ giúp chúng ta đạt được hiệu quả tốt hơn trong công việc, là một câu hỏi lớn không dễ trả lời. Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc tế Nguyễn Tất Thành số này xin giới thiệu hai bài viết về chủ đề văn hóa tổ chức: một bài tổng thuật từ vựng tập của Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Khoa học về Giáo dục ERIC, nêu tóm tắt những vấn đề cơ bản về chủ đề này đã được đề cập trong kho tư liệu thành văn về giáo dục; và một nghiên cứu sâu về văn hóa tổ chức ở một khoa trong Trường Đại học Rowan University, Hoa Kỳ. Bài thứ hai là một bản lược dịch, do khuôn khổ bản tin chúng tôi bỏ qua một số đoạn trình bày chi tiết về quá trình nghiên cứu, để người đọc tập trung vào những điểm chính. Bạn đọc nào có nhu cầu đọc bản đầy đủ bằng tiếng Anh, Ban Biên tập sẽ cung cấp theo yêu cầu. Chúng tôi xin cảm ơn các tác giả đã cho phép dịch và sử dụng bài viết này cho Bản tin.

VĂN HÓA TỔ CHỨC Ở CẤP ĐỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Văn hóa tổ chức là một thành tố cơ bản trong việc ra quyết định ở các trường đại học. Để các nhà quản lý, giảng viên và nhân viên có thể phối hợp có hiệu quả với nhau nhằm tạo ra một môi trường học thuật hữu hiệu cho một nền giáo dục lành mạnh, thì việc đánh giá những yếu tố văn hóa và tạo ra thay đổi trong văn hóa tổ chức là hết sức cần thiết. Bài viết này có mục đích khảo sát khái niệm văn hóa ở cấp đại học. Cụ thể là, tác giả đã thực hiện nghiên cứu 50 sinh viên ở hai khóa đào tao y khoa của Rowan University về ba cấp độ văn hóa ở Khoa Y tế và Thực hành Khoa học: Những vật được tạo tác, Các Giá trị được tán thành, và Những Giả định ngầm ẩn. Công cụ Đánh giá Văn hóa Tổ chức (The Organisational Culture Assessment Instrument -OCAI) được vận dụng để xác định xem văn hóa của khoa đã ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức, suy nghĩ và tình cảm của sinh viên, và họ mong muốn văn hóa ấy sẽ là như thế nào trong vòng năm năm sắp tới. Giả thuyết của chúng tôi là nhận thức của sinh viên về văn hóa của khoa trùng hợp tích cực với sứ mạng, mục tiêu của khoa và của nhà trường.

Xem chi tiết: Bantin7-VHTCTĐH.PDF

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Tổ chức bản thảo và biên tập: TS. Phạm Thị Ly

Trình bày: Đinh Thanh Thùy Linh và Lê Kiến Tường

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc Tế

298-300 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM, ÐT: 08-37242160