Nội san Số 01 /Tháng 01-2011

1. Công tác tuyển sinh trong trường Cao đẳng ngoài công lập.

2. Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển năng lượng xanh”.

3. Nghiên cứu khoa học tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành trên con đường hội nhập.

4. Tình hình kiểm định chất lượng đào tạo tại Trường CĐ Nguyễn Tất Thành.

5. Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo?

6. Nghiên cứu chế tạo máy hàn xách tay công nghệ mới (Inverter) công suất 40A~180A.

7. Tìm hiểu mô hình chuỗi giá trị dệt may toàn cầu.

8. Nghiên cứu và ứng dụng mô hình CDIO trong việc xây dựng chương trình chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo.

9. Transforming Teaching & Learning through Problem-based Learning, Blended Learning and Formative Assessment.

10. Chuyển đổi dạy và học thông qua phương pháp học tập dựa trên vấn đề, học tập tổng hợp, và đánh giá hình thành.

11. Phương pháp tư duy sáng tạo.

12. Hệ thống ra quyết định sắp thời khóa biểu thông minh.