Nội san Số Đặc biệt Tháng 05/2011

1. Từ dấu chân của người thanh niên đi tìm đường cứu nước đến ngôi trường đại học ngày nay.

2. Một cái tên – Một chặng đường.

3. Vững niềm tin vào sự nghiệp trồng người.

4. Từ Đại học Nguyễn Tất Thành nhìn lại.

5. Trường Nguyễn Tất Thành, mảnh đất tình người.

6. Cảm nghĩ của Giảng viên – SInh viên về sự ra đời của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

7. Bối cảnh lịch sử và con đường cứu nước của Bác Hồ.

8. Bài thơ trên bến Nhà Rồng.

9. Thế hệ trẻ Việt Nam – Kỳ vọng của Hồ Chí Minh.

10. Người Đảng viên dám nghĩ, dám làm.

11. ĐH Nguyễn Tất Thành: Sự cam kết về chất lượng đào tạo trong thời đại mở cửa và hội nhập.

12. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu rắn thay thế than đá.

13. Trung tâm cạnh tranh-Mô hình liên kết hiệu quả giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học tại Pháp.

14. Sử dụng đồ thị khái niệm để biểu diễn tri thức trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

15. Trợ giảng Ảo: Công nghệ dạy học trực tuyến của tương lai.