Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá Giáo dục Đại học

Sứ mạng

Trung tâm Nghiên cứu & Đánh giá Giáo dục Đại học (CHEER) của Trường ĐH NTT là một trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu GDĐH được thành lập nhằm phục vụ cho quá trình tự cải thiện của NTT, đồng thời đóng góp cho hệ thống GDĐH Việt Nam trong việc hướng đến những chuẩn mực chất lượng được quốc tế công nhận.

Xem thêm

Tầm nhìn

CHEER hướng tới mục tiêu trở thành một tổ chức nghiên cứu khoa học giáo dục có uy tín ở Việt Nam. Sự kết nối với cộng đồng khoa học giáo dục toàn cầu và vận dụng những phương pháp, công cụ nghiên cứu hiện đại là điều sẽ mang lại phẩm chất ưu tú và khác biệt cho những kết quả nghiên cứu của trung tâm, khẳng định đóng góp nổi bật của Trung tâm trong việc xây dựng giáo dục thực chứng và truyền bá tri thức về GDĐH ở Việt Nam. Hoạt động của Trung tâm là một phần trong nỗ lực và cam kết của Trường ĐH NTT đối với việc không ngừng cải thiện chất lượng đào tạo vì lợi ích của người học.

Xem thêm

Giá trị cốt lõi

Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Giáo dục Đại học có tên tiếng Anh là Center for Higher Education Evaluation and Research, viết tắt là CHEER. CHEER tiếng Anh nghĩa là cổ vũ, khích lệ. Chúng tôi cổ vũ và khích lệ những người nghiên cứu trong lĩnh vực GDĐH đang hoạt động ở Việt Nam vì sự đóng góp quan trọng và có ý nghĩa của họ cho xã hội.

CHEER cũng là chữ viết tắt cho những giá trị cốt lõi được xem là tiêu chuẩn vàng cho mọi hoạt động của Trung tâm:

        ♦ Collaborative(Hợp tác): Chúng tôi tin rằng sự hợp tác mang lại sức mạnh cho mọi con người, mọi tổ chức; và hoan nghênh mọi hình thức hợp tác của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước, vì mục tiêu chung là tạo ra một nền giáo dục nhân bản và tiến bộ.

        ♦ Honest (Chính trực): Chúng tôi tin rằng không có sự chính trực thì không có kết quả nghiên cứu nào thực sự có ý nghĩa. Bảo vệ sự chính trực của hoạt động nghiên cứu là một cam kết cốt lõi của Trung tâm.

        ♦ Efficient (Hiệu quả): Là nguyên tắc vàng cho mọi dự án nghiên cứu hay đào tạo của Trung tâm,  nhằm bảo đảm rằng nguồn lực của nhà trường và những nỗ lực của chúng tôi là không uổng phí.

        ♦ Effective (Tác động): Mọi hoạt động của Trung tâm đều nhằm đến việc tạo ra những ảnh hưởng tích cực và tác động trực tiếp đến việc cải thiện chất lượng.

        ♦ Reliable (Đáng tin cậy): Chúng tôi phấn đấu để các kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình tạo ra giành được sự tin cậy của cộng đồng học thuật cũng như của công chúng.

Xem thêm

Hội đồng cố vấn

Xem thêm

Cộng tác viên thường trực

Xem thêm

Nhân sự cơ hữu

Xem thêm