Hội nghị quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” FAIR – Fundamental and Applied IT Research

FAIR-IX@CFP1

Thu moi viet bai_Nha khoa hoc

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cùng phối hợp với các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học tổ chức Hội nghị quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin”. Tên hội nghị được gọi tắt là FAIR – Fundamental and Applied IT Research.
(Trang web chính thức của Hội nghị FAIR: http://fair.conf.vn)

Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ trong hai ngày 4-5/8/2016. Chúng tôi xin gửi kèm theo e-mail này thông báo số 1 của Hội nghị với các mốc thời gian quan trọng như sau.

– Gửi tóm tắt: 15/5/2016.
– Gửi toàn văn: 15/6/2016.
– Thông báo chấp nhận: 15/7/2016.
– Thời gian Hội nghị: 4-5/8/2016.

Trân trọng thông báo,


Ban Tổ chức.

———————————————————————————–
TRAN NGUYEN Minh Thư (0907 500 103)
Bộ môn Khoa học máy tính
Khoa công nghệ thông tin và Truyền thông – Trường Đại Học Cần Thơ
Khu 2, đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam;