Nghiên cứu xây dựng tiêu chí hình thái, mã vạch DNA và bảo tồn nguồn gen cho chó giống Phú Quốc đặc hữu Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Hoàng Dũng
Cấp Nhà nước
Cơ quan chủ quản
Lĩnh vực Công nghệ Sinh học
Thời gian thực hiện 12/2014 – 12/2016

 

Mục tiêu đề tài

Nội dung thực hiện

Kết quả sản phẩm