Võ tánh trong ghi chép của bộ Đại Nam liệt truyện

Nguyễn Khắc Thuần

Một trong những tác phẩm sử học lớn nhất thời Nguyễn là ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN. Bộ sách này được chia thành hai phần, một là Tiền biên chép chuyện các nhân vật lịch sử thời các Chúa Nguyễn, hai là Chính biên chép chuyện các nhân vật lịch sử thời nhà Nguyễn. Chi ly ra Chính biên còn được chia thành Sơ tập (với 33 quyển) và Nhị tập (với 46 quyển).

Trong Chính biên (Sơ tập), các sử gia nhà Nguyễn đã dành một phần rất quan trọng của quyển 6 để giới thiệu lý lịch cuộc đời và sự nghiệp của Võ Tánh. Sách này tuy đã được một số bậc túc Nho dịch nhưng bởi quá nhiều lý do kỹ thuật và cũng bởi chưa được chú giải cẩn thận nên bạn đọc, nhất là bạn đọc không có khả năng tiếp cận và sử dụng tài liệu chữ Hán sẽ gặp không ít khó khăn. Nhân cuộc Hội thảo Khoa học về Võ Tánh, chúng tôi xin dịch và chú giải toàn bộ phần viết về Võ Tánh trong bộ ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN nói trên.