Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển bền vững

1. Thông tin Viện:

Tên tiếng Việt: Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển bền vững

Tên tiếng Anh: Institute of Applied Technology and Sustainable Development

Tên viết tắt: IAT

Trụ sở chính: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

2. Lãnh đạo viện

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ – Viện trưởng

PGS.TS. Bạch Long Giang – Phó viện trưởng

TS. Võ Nguyễn Đại Việt – Phó viện trưởng

3. Mục tiêu, phương hướng và lĩnh vực hoạt động

Xây dựng Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển bền vững (sau đây gọi tắt là Viện) trở thành một tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực có năng lực triển khai nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến; tư vấn dịch vụ khoa học; tổ chức chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học; sản xuất và phát triển thử nghiệm sản phẩm một cách có hiệu quả, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

4. Lĩnh vực hoạt động

– Công nghệ Môi trường

– Công nghệ Năng lượng

– Công nghệ Vật liệu

– Hóa học các hợp chất thiên nhiên

– Công nghệ thông tin.

– Công nghệ tự động hóa

– Trí tuệ nhân tạo