GIỚI THIỆU

Phòng Khoa học – Công nghệ là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong công tác khoa học công nghệ và quản lý thiết bị khoa học.
  • Xây dựng các văn bản hướng dẫn về hoạt động KH&CN ở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN.
  • Quản lý các đề tài nghiên cứu, dự án, hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.
  • Quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu mạnh.
  • Quản lý và hỗ trợ các hoạt động về sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp, hoạt động nghiên cứu khoa học của người học.
  • Đầu mối trong xây dựng các dự án đầu tư trang thiết bị, tổ chức mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất và kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị. 

Tin tức Sự kiện

Đề tài & Dự án

Đối tác – Liên Kết

Đề tài - Dự án