Nghiên cứu triệt tiêu dòng cộng hưởng và giảm gai điện áp trong biến tần máy biến áp nguồn – Z


Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Minh Khai
Cấp  Nhà nước
Cơ quan chủ quản Nafosted
Lĩnh vực Vật lí
Thời gian thực hiện 2/2013-2/2015

Mục tiêu đề tài

1. Phân tích hiện tượng cộng hưởng xảy ra lúc khởi động các phương trình dòng điện và điện áp được chỉ ra. Dựa trên các kết quả đó, chúng tôi đề xuất bộ biến tần mới dựa trên bộ biến tần máy biến áp nguồn -Z đã có sẵn bằng cách thêm các phần tử thụ động như cuộn cảm và tụ điện với mục tiêu không tạo ra mạch cộng hưởng.
2. Phân tích hiện tượng vật lí trong máy biến áp tần số cao, các sơ đồ mạch điện tương đương trong các trạng thái hoạt động, quá trình chuyển mạch. Từ đó đề ra phương án giảm gai điện áp xuất hiện trên thanh cái.

Nội dung thực hiện

1. Xây dựng bộ biến tần máy biến áp nguồn -Z, thiết lập các phương trình quan hệ dòng điện, điện áp tích nạp cho các tụ điện, cuộn dây theo các tham số là trạng thái đóng ngắt và chỉ số điều chế.
2. Xây dựng mô hình máy biến áp tần số cao, các phương trình, sơ đồ tương đương thay thế.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Thiết bị biến tần máy biến áp nguồn -Z.

Dạng III:
1. Bài báo khoa học

Đào tạo:
1. Sau đại học