Nghiên cứu công nghệ sản xuất furfural từ phụ phẩm nông nghiệp


Chủ nhiệm đề tài TS. Mai Thanh Phong
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ hóa học
Thời gian thực hiện 04/2011-04/2012

Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu công nghệ sản xuất furfural từ một số phụ phẩm nông nghiệp như lõi ngô, bã mía.

Nội dung thực hiện

1. Tổng quan tài liệu về furfural: nguyên liệu, tổng hợp, phân riêng, ứng dụng, …
2. Khảo sát thành phần hóa học của các nguyên liệu lõi ngô, bã mía tiêu biểu tại Việt Nam. Đặc biệt chú ý đến hàm lượng pentosan.
3. Khảo sát quá trình xử lý các nguyên liệu bằng xúc tác axit. Trong quá trình này, pentosan sẽ được chuyển hóa thành furfural.
3. Phân tích thành phần hỗn hợp sản phẩm thu được.

Kết quả sản phẩm

1. Công nghệ sản xuất furfural từ lõi ngô và bã mía.
2. Bài báo khoa học.

Đào tạo:
1. Cử nhân.
2. Thạc sĩ.