Nghiên cứu công nghệ trồng và chế biến một số sản phẩm từ nấm linh chi Lâm Đồng

Chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Thị Lam Giang 
Cấp  Bộ
Cơ quan chủ quản Bộ Y Tế
Lĩnh vực  Công nghệ sinh học
Thời gian thực hiện 01/2014-12/2016

Mục tiêu đề tài

Xây dựng được qui trình mô hình trồng linh chi bán tự nhiên và thâm canh tại Lâm Đồng và chế biến thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như trà linh chi, cao linh chi và nước giải khát linh chi.

Nội dung thực hiện

1. Điều tra tình hình sản xuất, chế biến và thu thập giống nấm linh chi ở trong và ngoài nước.
1. Nghiên cứu tuyển chọn, sản xuất giống, canh tác, thu hoạch và bảo quản các giống nấm linh chi phục vụ sản xuất.
2. Nghiên cứu các qui trình sản xuất các sản phẩm từ nấm linh chi Lâm Đồng.
4. Xây dựng mô hình

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Nấm linh chi nguyên liệu.
2. Cao linh chi: triterpene, polysacharide.
3. Trà linh chi: triterpene, polysacharide.
4. Nước giải khát linh chi.
5. Giống nấm linh chi.

Dạng II:
1. Qui trình trồng nấm linh chi thâm canh đạt năng suất cao, chất lượng tốt.
2. Mô hình và qui trình công nghệ chế biến nấm linh chi thành các sản phẩm: cao linh chi, trà linh chi và nước giải khát linh chi.
3. Qui trình công nghệ sản xuất cao linh chi qui mô 30 lít/mẻ.
4. Qui trình công nghệ sản xuất trà linh chi qui mô 3,000 gói/mẻ.
5. Qui trình công nghệ sản xuất nước giải khát linh chi qui mô 100 lít/mẻ.

Dạng III:
1. Báo cáo tổng kết.
2. Bài báo khoa học.

Đào tạo:
1. Thạc sĩ